TOOLKIT EUREGIONALISERING

 

WAAROM

Ons doel is om werken en leren in de euregio meer te stimuleren. Uiteraard kunnen studenten zelf kiezen waar ze naar toe willen op stage, maar we willen de mogelijkheden van een stage vlak over de grens wat meer in de spotlights zetten.
In de praktijk is het zo dat een MBO student later in een straal van 30 km van de woonplaats gaat werken. Dat betekent dat België en Duitsland reëele opties zijn om later te gaan werken. Maar ook als ze niet over de grens gaan werken is de kans groot dat hun collega’s, klanten en of leveranciers wel uit België en/of Duitsland komen. Zinvol om dus wat aandacht aan te besteden aan werken en leren in onze buurlanden tijdens de lessen op school.

 

TOOLKIT EUREGIONALISERING

Het doel van deze website  is om jongeren, docenten en andere medewerkers op een laagdrempelige, praktische wijze kennis te laten maken met de mogelijkheden die de buurlanden bieden. Belangrijk hierbij is dat de grensregio op aantrekkelijke manier in beeld wordt gebracht en dat de manier waarop aansluit bij de belevingswereld van de jongeren. Om deze reden worden bij de ontwikkeling van de toolkit ook medewerkers, studenten en ketenpartners betrokken. Door jongeren al in een vroeg stadium kennis te laten maken met de buurlanden, zal de kans groter zijn dat ze later in de opleiding meer gemotiveerd zijn om ook een stage te gaan lopen in een van de buurlanden of bewust te kiezen voor een keuzedeel Duits of internationalisering. In eerste instantie is gekozen voor het Duitstalig en vlaamstalige gebied. Deze website heeft als doel om studenten en docenten te prikkelen om een kijkje over de grens te nemen. De euregio toolkit biedt voor docenten lesmateriaal aan om de studenten handvatten te geven ter voorbereiding op een stage in de euregio en om meer kennis op te doen van hun buren.

 
 

CONTACT EUREGIOCOLLEGE

 

©2019 by Limburg