Aangenomen

Benodigde tools: digitaal bord

Lesduur: 2 x +/- 50 minuten

Beginsituatie: Student heeft weinig of geen kennis van de Duitse werkcultuur

 

Leerdoel: student leert door middel van een rollenspel de Duitse werkcultuur kennen.

Voor deze opdracht gaan we lekker veel lachen. Jullie krijgen een script in het Nederlands dat vertaald moet worden in het Nederlands. 

©2019 by Limburg